ZIEN! helpt je bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling

ZIEN! geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties.

(1 euro per leerling per jaar)

ZIEN! is een expertsysteem dat meer doet dan het volgen van de leerling. ZIEN! geeft op basis van observaties van analyses concrete doelen en handelingssuggesties. Zodat de leerkracht wordt ondersteunt in het gehele proces van signaleren tot en met handelen.

Sociaal-emotioneel functioneren bevorderen

ZIEN! brengt het sociaal- emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart.  ZIEN! geeft je inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen.

Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag gaan met de concrete handelingssuggesties die het systeem te bieden heeft. Hierbij kan de leerkracht de eventuele sterke kanten van een kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht. Zo wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd. Dat is immers wat de leerkracht wil!

ZIEN! en handelingsgericht werken

ZIEN! wil een belangrijke rol vervullen binnen de 1-zorgroute in het kader van passend onderwijs. Wanneer alle fasen van handelingsgericht werken cyclisch worden doorlopen, biedt ZIEN! transparantie.

ZIEN! biedt zicht op zowel de sterke kanten van het sociaal-emotioneel functioneren van een kind als op de ondersteuningsbehoefte die er is, zodat er een goed hulpplan gemaakt kan worden. Door op deze manier de leerlingzorg in te richten, draagt het team bij aan handelingsgericht werken. Bovendien wordt in ZIEN! aangegeven wanneer externe hulp (diagnostiek en/of behandeling) nodig lijkt.

ZIEN! en COTAN

ZIEN! is sinds augustus 2012 positief beoordeeld door de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland). 

Lees het artikel over de beoordeling van CATAN →


Meer zien?

Kijk dan op de website:  www.zienvooronderwijs.nl


Driestar Onderwijsadvies is de ontwikkelpartner van ZIEN!

Enthousiast over ZIEN!?