Leerlijnenpakket en observatielijsten vrije scholen

(3 euro per leerling per jaar)

ParnasSys Leerlijnen vrijescholen

In de module leerlijnen van ParnasSys is ook een leerlijnenpakket voor vrijescholen beschikbaar. BVS schooladvies heeft dit leerlijnenpakket voor vrijescholen ontwikkeld. 

Het leerlijnenpakket bevat leerdoelen voor de twee kleuterjaren en de onderbouw (klas 1 tot en met klas 6). Het bevat de doelen voor de leergebieden taal, rekenen, zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, heemkunde). Voor de kleuterperiode zijn er leergebieden voor sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. 

In het schooljaar 2017-2018 zal BVS de leerlijnen voor de overige zaakvakken (natuurkunde, mens-/dier-/plantkunde) herzien. De leerlijnen voor de kunstzinnige vakken, bewegingsonderwijs en Engels zullen naar verwachting in het schooljaar 2018-2019 beschikbaar komen. 

Wanneer je als school met de doelen van het leerlijnenpakket vrijescholen wilt werken (aan te vragen via deze pagina), dien je óok een abonnement te hebben op de module leerlijnen. Wanneer je dat nog niet hebt, kun je die module aanvragen via https://www.parnassys.nl/producten/leerlijnen-sbo-bao

Meer informatie?

Meer informatie over de inhoud van het leerlijnenpakket en het bijbehorende implementatietraject kan worden opgevraagd bij Bertine Haverhals (B.Haverhals@driestar-educatief.nl) of Gerben Deenen (g.deenen@bvs-schooladvies.nl).

Andere onderwijsconcepten:
Geïnteresseerden vanuit Dalton-, Montessori-, Jenaplanscholen, kunnen altijd vrijblijvend contact opnemen met Bertine Haverhals, om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor hun type onderwijs.

Enthousiast over Leerlijnen vrijescholen?