Leerlijnen naast of in plaats van methoden?

Deze uitbreiding biedt een digitaal systeem dat op een praktische en overzichtelijke manier registreert.

(1 euro per leerling per jaar)

ParnasSys heeft een instrument voor leerlijnen ontwikkeld als onderdeel van ParnasSys. Deze uitbreiding ondersteunt de leerkracht, de ib’er en de directie bij planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken.

 

Doelgroep

In eerste instantie is deze uitbreiding ontwikkeld voor het SO en het VSO. Door hun specifieke populatie kunnen zij niet met methodes en toetsen werken. Met behulp van de leerlijnen het aanbod plannen en middels prachtige overzichten verantwoorden naar ouders en inspectie wat zij de leerlingen aanbieden. Voor PO-scholen die niet methodegericht werken bleek deze uitbreiding uitkomst te bieden. Te denken valt hierbij aan ontwikkelingsgerichte scholen, Daltonscholen en Montessorischolen. Inmiddels is er ook een aanbod voor groep 1-2. Hierover lees je meer op de pagina ‘Leerlijnen groep 1 en 2′.

Volgen van de leerling

Leerkrachten die met de module leerlijnen werken, hebben hiermee een goed overzicht op wat zij de leerling aan moeten bieden, en een hulpmiddel om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. Met kleuren en percentages ziet de leerkracht in één oogopslag hoe de leerling of de groep zich ontwikkelt op basis van de verwachte uitstroomrichting. Deze stelt de leerkracht vast op basis van het IQ en stimulerende en belemmerende factoren van deze leerling.

(Groeps)plannen

Het maken van (groeps)plannen is heel eenvoudig. Door het overzichtelijke planscherm, waarin je kunt zien aan welke doelen de leerlingen moeten werken in de komende periode. Dit is door het systeem al bepaald aan de hand van de door de leerkracht bepaalde uitstroomrichting enerzijds en de didactische leeftijd van de leerling anderzijds. Door doelen en leerlingen te selecteren maakt de leerkracht met enkele klikken een plan. Slechts een paar aspecten als plaats en tijd hoeven nog te worden toegevoegd in een tekstvak, waarna het (groeps)plan automatisch bij de plannen in ParnasSys wordt opgeslagen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over leerlijnen: www.driestar.nl

Ben je een SO school? Neem dan contact op met Jan Verburg via telefoonnummer 0570–572290 of relatiebeheer@parnassys.nl

Enthousiast over Leerlijnen SBO/BAO?